Strategie europejskie

Światowym pionierem w opracowaniu i wdrożeniu narodowego programu walki z chorobami nowotworowymi były Stany Zjednoczone, gdzie w 1971 roku prezydent Richard Nixon w swoim dorocznym orędziu na posiedzeniu obydwu Izb Kongresu osobiście ogłosił „narodową krucjatę przeciw rakowi”, i podpisał plan tej batalii czyli National Cancer Act. Przy Prezydencie USA do dzisiaj działa 3-osobowy „President`s Cancer Panel”, którego rolą jest raportowanie bezpośrednio szefowi państwa wszelkich przeszkód we wdrażaniu programu walki z rakiem.

Po upływie niemal trzech dekad śladem USA poszła Europa. W 1995 roku w Wielkiej Brytanii podjęto pierwsze wysiłki na rzecz przyjęcia krajowego programu walki z rakiem w postaci tzw. raportu Calmana-Hina pt. A policy framework for commissioning cancer services. A report by the expert advisory group on cancer to the chief medical officers of England and Wales. W następstwie tego raportu, w 2000 r został ogłoszony pierwszy The NHS Cancer plan: a plan for investment, a plan for reform. Obecnie realizowany plan pt. Improving Cancer Outcomes. A Strategy for Cancer., został zapoczątkowany w 2011 r.

Również w 2000 r. prezydent Francji Jacques Chirac osobiście podpisał The Charter of Paris Against Cancer, a po wyborze na drugą kadencję ogłosił narodowy Plan Cancer , który zrewolucjonizował francuski system opieki  nad chorymi na nowotwory. 4 lutego 2014 roku prezydent Francois Holland ogłosił jego trzecią wersję.

Równolegle do Wielkiej Brytanii i Francji swoje reformy opieki onkologicznej wprowadzała Dania, ogłaszając także w 2000 roku swój pierwszy „cancer plan”, poprawiony i uzupełniony w roku 2005.

Europejskie Partnerstwo na Rzecz Walki z Rakiem, (European Partnership for Action Against Cancer: EPAAC), powołane do życia przez Komisję Europejską w 2009 r, rekomendowało, aby do końca 2013 r każdy kraj członkowski Unii miał opracowany własny, całościowy  program walki z rakiem.

W 2012 roku tylko 5 krajów europejskich nie miało opracowanego własnego programu/planu/strategii zwalczania chorób nowotworowych. W 24 krajach takie projekty były realizowane, przy znaczących różnicach pomiędzy nimi. W wielu z nich brakuje lub są niewystarczająco ujęte tak kluczowe elementy dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i efektywności każdego planu, jak finansowanie, alokacja zasobów, zarządzanie i ocena jakości wyników. Bardzo różny jest także zakres planów i ich systemowy charakter. Na początku 2014 roku Komisja Europejska zainaugurowała projekt tzw. wspólnego działania  (Joint Action) pt. European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control (CanCon), którego celem jest dostarczenie krajom członkowskim Unii Europejskiej narzędzi ułatwiających poprawę jakości krajowych programów walki z rakiem.

Sygnatariusze

Koordynator prac:     Biuro Projektu: