Tematyczne Grupy Robocze

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2014 -2025.

 1. Temat: Jak zapewnić właściwe planowanie, koordynację i wielodyscyplinarne postępowanie diagnostyczno-lecznicze?
  Koordynator: prof. Krzysztof Składowski, Kierownik Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, COI im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach;
 2. Temat: Jak wdrażać i upowszechniać zalecenia zgodnie z EBM (evidence based medicine) oraz odpowiedni nadzór nad jakością i równym dostępem do opieki onkologicznej?
  Koordynator: prof. Piotr Wysocki, Oddział Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii;
 3. Temat: Koordynacja działalności ośrodków onkologicznych w Polsce (struktura organizacyjna, rozmieszczenie i referencyjność ośrodków, centra doskonałości, ocena jakości).
  Koordynator: prof. Sergiusz Nawrocki, Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 4. Temat: Finansowanie, właściwa wycena świadczeń i racjonalizacja wydatków na świadczenia.
  Koordynator: prof. Andrzej Kawecki, Kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
 5. Temat: Kryteria refundacji, rozszerzony dostęp i indywidualna terapia w sytuacji medycznie uzasadnionej.
  Koordynator: prof. Piotr Potemski, Kierownik Kliniki Chemioterapii Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi ;
 6. Temat: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.
  Koordynator: prof. Jarosław Reguła, Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
 7. Temat: Bazy wiedzy i informacji medycznej.
  Koordynator: dr Joanna Didkowska, Kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie;
 8. Temat: Profilaktyka pierwotna i wtórna.
  Koordynator: prof. Witold Zatoński, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie;
 9. Temat: Miejsce i rola Agencji ds. Walki z Rakiem. Onkologia w uczelniach medycznych.|
  Koordynator: prof. Radzisław Kordek, Kierownik Zakładu Patologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 10. Temat: Koordynacja i zapewnienie jakości procesu tworzenia i wdrażania strategii.
  Koordynator: prof. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie;

Sygnatariusze

Koordynator prac:     Biuro Projektu: