Strategia Walki z Rakiem
w Polsce 2015 - 2024

POBIERZ DOKUMENT

Prace nad strategią

Prace nad
strategią

Rada strategii

Rada Projektu
Strategii

Sygnatariusze strategii

Sygnatariusze
strategii

Strategie europejskie

Strategie
europejskie

Sygnatariusze

Koordynator prac:     Biuro Projektu: