Drugie spotkanie Rady Projektu Strategii

W dniu 3 kwietnia br. Rada Projektu Strategii spotkała się po raz drugi, aby zapoznać się z przebiegiem wewnętrznych konsultacji draftu tekstu Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2014-2015 oraz uzgodnić harmonogram najbliższych działań. W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Gugulski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, prof. Jacek Jassem, Koordynator Projektu Strategii, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Prof. Andrzej Kawecki, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, dr Jacek Łuczak, członek Zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Piotr Wysocki, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Magdalena Zmysłowska, sekretarz Rady Projektu oraz przedstawiciele firmy doradczej PwC, koordynującej przebieg prac nad Strategią.

Sygnatariusze

Koordynator prac:     Biuro Projektu: