III Debata Programowa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

10 kwietnia odbędzie się w Warszawie III Debata Programowa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, z udziałem osób , które uczestniczyły w pracach nad Strategią Walki z Rakiem w Polsce 2014-2025. Podczas spotkania po raz pierwszy zostanie przedstawiona  i poddana dyskusji pełna wersja tego dokumentu. Debata Programowa PTO otworzy jednocześnie proces społecznych konsultacji treści pierwszej wersji tego dokumentu. Końcowe opracowanie ukaże się w czerwcu br.

Sygnatariusze

Koordynator prac:     Biuro Projektu: