Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii

28 maja, w Sejmie RP odbyło się specjalne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii organizowane razem z Polskim Towarzystwem Onkologicznym i Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą. Tematem spotkania było: Jak wdrożyć strategię walki z rakiem? Wyzwania, przed którymi stoi Polska. Szwajcarskie doświadczenia – implementacja reform systemowych, rola dialogu między interesariuszami. Na spotkanie zostali zaproszeni lekarze onkolodzy, eksperci ds. ochrony zdrowia i członkowie obu Izb Parlamentu. Celem spotkania było przekazanie zebranym gościom szwajcarskich rozwiązań w zakresie walki z rakiem, wskazanie na problemy dotyczące ich implementacji a także prezentacja założeń Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Zaprezentowany został także model dialogu z interesariuszami szwajcarskiego systemu opieki zdrowotnej dotyczący decyzji refundacyjnych leków stosowanych poza wskazaniami. 

Zapraszamy do zapoznania się ze Szwajcarskim Planem Walki z Rakiem, który został umieszczony w Bibliotece naszej strony.  http://www.walkazrakiem.pl/biblioteka

 

Sygnatariusze

Koordynator prac:     Biuro Projektu: