Strategia Walki z Rakiem gotowa!

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015 – 2024, po konsultacjach społecznych i ostatnich poprawkach, 15 czerwca 2014 r. została przekazana do Ministerstwa Zdrowia. Czas na decyzję i prace wdrożeniowe.

Prace nad zapisami Strategii rozpoczęły się w grudniu 2013 r. jako wynik rozwijanego od 3 lat projektu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego pt. Czas na Onkologię. Niemal 200 uczestników grup roboczych Strategii, wymieniło setki maili, odbyto dziesiątki spotkań, przeprowadzono konsultacje społeczne. Nad dokumentem pracowali charytatywnie onkolodzy, prawnicy, ekonomiści, eksperci ochrony zdrowia, pacjenci i przedstawiciele rządu.

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 proponuje sposoby poprawy skuteczności całego systemu zwalczania chorób nowotworowych. Kompleksowa, przygotowana zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i Komisji Europejskiej, obejmuje nie tylko zadania systemu ochrony zdrowia, ale także inne obszary życia społecznego takie jak edukacja, nauka czy pomoc socjalna. Założenie jest proste: głównym beneficjentem i osią wszystkich zmian ma być pacjent. Ma on otrzymać szybką i skuteczną pomoc już na samym początku podejrzenia nowotworu i być sprawnie przeprowadzony przez wszystkie etapy ścieżki klinicznej. Opieką mają zostać objęci również jego bliscy.

Dokument zakłada także rozwój prac badawczych i edukacji przed- i podyplomowej w zakresie onkologii. 

Wpływ Strategii Walki z Rakiem w Polsce na realne zmiany w polskiej onkologii, zależy od terminu i zakresu jej wdrożenia. Czekając na decyzję Ministerstwa Zdrowia i uruchomienie procesu implementacji zapraszamy do lektury dokumentu.

Sygnatariusze

Koordynator prac:     Biuro Projektu: